SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE

SVAŘENCE

Svařování máme certifikováno podle EN ISO 3834-2, pro dráhy pak  podle EN 15085 -2 úroveň CL 1 a V95/5. Máme Osvědčení o způsobilosti dodavatele a Osvědčení kvality produktu od ČD, kterým jsme zařazeni do skupiny K1. Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti nám certifikuje výrobu pro Železničná spoločnosť Slovensko. 

Zpracováváme svařence do hmotnosti 3000 kg a do max rozměrů 6000 x 3000 mm. Sváření provádí certifikovaní svářeči. Svařujeme metodou MIG/MAG, a to jak uhlíkové tak austenitické oceli.